UA-44483561-1

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน และแบบส่งน้ำ เป็นชุดพร้อมตู้ (หอยโข่ง 2 K)

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน และแบบส่งน้ำ เป็นชุดพร้อมตู้  (หอยโข่ง 2 K)

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน และแบบส่งน้ำ เป็นชุดพร้อมตู้  (หอยโข่ง)

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 11/500 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 11/500 T ปริมาณน้ำ 2 x 9.0-33 m3/hr ,  แรงด..
154,600.00บาท 100,490.00บาท
ไม่รวมภาษี: 100,490.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 12/200 M
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 12/200 M ปริมาณน้ำ 2 x 3.6-16.8 m3/hr ,  แร..
91,000.00บาท 59,150.00บาท
ไม่รวมภาษี: 59,150.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 12/200 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 12/200 T ปริมาณน้ำ 2 x 3.6-16.8 m3/hr ,  แรงดัน ..
92,300.00บาท 59,995.00บาท
ไม่รวมภาษี: 59,995.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 14/400 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 14/400 T ปริมาณน้ำ 2 x 12.0-37 m3/hr ,  แรงดัน &..
122,600.00บาท 79,690.00บาท
ไม่รวมภาษี: 79,690.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 20/41 M
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 20/41 M ปริมาณน้ำ 2 x 1.8 - 6 m3/hr ,  แรงดัน  2..
81,000.00บาท 52,650.00บาท
ไม่รวมภาษี: 52,650.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 20/41 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 20/41 M ปริมาณน้ำ 2 x 1.8 - 6 m3/hr ,  แรงดัน  2..
80,400.00บาท 52,260.00บาท
ไม่รวมภาษี: 52,260.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 28/500 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 28/500 T ปริมาณน้ำ 2 x 12.0-39 m3/hr ,  แรง..
0.00บาท
ไม่รวมภาษี: 0.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 30/100 M
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 30/100 M ปริมาณน้ำ 2 x 1.1-10.6 m3/hr ,  แรงดัน ..
98,800.00บาท 64,220.00บาท
ไม่รวมภาษี: 64,220.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 30/100 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 30/100 T ปริมาณน้ำ 2 x 1.1-10.6 m3/hr ,  แรงดัน ..
100,000.00บาท 65,000.00บาท
ไม่รวมภาษี: 65,000.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 30/70 M-P
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 30/70 M-P ปริมาณน้ำ 2 x 1.8-7.2 m3/hr ,  แรงดัน ..
93,100.00บาท 60,515.00บาท
ไม่รวมภาษี: 60,515.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/100 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/100 T ปริมาณน้ำ 2 x 2.0-6.0 m3/hr ,  แรงดัน &..
102,800.00บาท 66,820.00บาท
ไม่รวมภาษี: 66,820.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/100 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/100 T ปริมาณน้ำ 2 x 2.0-6.0 m3/hr ,  แรงดัน &..
93,000.00บาท 60,450.00บาท
ไม่รวมภาษี: 60,450.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/40 M
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/40 M ปริมาณน้ำ 2 x 1.2-5.5 m3/hr ,  แรงด..
91,500.00บาท 59,475.00บาท
ไม่รวมภาษี: 59,475.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/40 M-P**
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/40 M-P** ปริมาณน้ำ 2 x 1.2-5.5 m3/hr ,  ..
96,200.00บาท 62,530.00บาท
ไม่รวมภาษี: 62,530.00บาท
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/40 T
เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รุ่น 2 K 35/40 T ปริมาณน้ำ 2 x 1.2-5.5 m3/hr ,  แรงดัน &n..
92,500.00บาท 60,125.00บาท
ไม่รวมภาษี: 60,125.00บาท